Cookies & Privacy

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.

Zorgvuldig geselecteerde derden kunnen cookies op onze website plaatsen. Met het oog op een grotere interactie tussen bezoekers op onze website kunnen wij gebruik maken van een aantal tools voor sociale media. LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen u cookies versturen door middel van interactie met onze website. Gegevens kunnen vervolgens worden samengevoegd door deze bedrijven waardoor ze advertenties op andere sites kunnen tonen die mogelijk relevant zijn voor uw belangen. MMedical kan deze plaatsing van cookies door derden niet besturen , dus raden wij u aan op de websites van derden hun cookiebeleid te hanteren.  MMedical is op geen enkele manier aansprakelijk voor het cookiebeleid gehanteerd op de websites van derden.

Als cookies niet ingeschakeld zijn op uw computer betekent dit dat wij ons niet kunnen aanpassen aan uw interesses en voorkeuren op onze site. Als u de cookies wilt inschakelen kunt u contact opnemen met uw browser. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kunt u sommige functies van onze websites verliezen en kan de functionaliteit van de website van MMedical afnemen. Het grootste deel van de website werkt echter perfect zonder cookies.

Indien u graag meer informatie over cookies in het algemeen zou begeren, verwijzen wij u graag naar: www.aboutcookies.org

Privacy Policy

MMedical privacybeleid in 9 uitgangspunten

1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen MMedical EA B.V. en MMedical Group B.V.
2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het aanbieden van passende diensten en producten.
3. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing, statistische analyse en het tegengaan van fraude.
4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
8. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
9. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

MMedical gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Diensten
 2. Communicatie
 3. Gerichte marketing
 1. Diensten: Hieronder valt Werving en Selectievoor vacatures bij onze clienten.
 2. De gegevens die we verzamelen als wij contact met u hebben gebruiken we om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren over onze diensten. Om dit doel te kunnen uitvoeren verzamelen we de volgende gegevens:
  1. Gegevens die u aan ons verstrekt, zoals naam, adres, geslacht en uw CV.
  2. Gegevens die we vastleggen als u contact met ons zoekt, zoals de vragen of ondersteuning die u van ons vraagt.
  3. Gegevens die u met ons deelt, zoals uw CV, registratieformulieren en formulieren voor VISUM registratie.
 3. MMedical kent een klantcontactstrategie en wil haar kandidaten en klanten gedurende de samenwerking op de hoogte kunnen stellen van nieuwe vacatures of nieuwe geintresseerde kandidaten. Alleen met uw toestemming (opt-in) gebruiken wij de onder b. genoemde gegevens voor specifiek op u gerichte marketingactiviteiten. Mocht u na toestemming (opt-in) dan kunt u zich eenvoudig afmelden (opt-out). Dan kan als u een e-mail stuur aan info@mmedical.nl met afmelden (opt-out) in het onderwerp.

Aan wie verstrekken we uw gegevens

MMedical verstrekt persoonsgegevens aan:
a. Klanten: zoals: ziekenhuizen, klinieken, zorgaanbieders
b. Partners: Werving en Selectie bureau’s waar MMedical een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Beveiliging en bewaartermijn

MMedical heeft passende technische en organisatoriche beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Indien u twijfelt of een bericht, app, telefoonoproep of website van MMedical afkomstig is of u hebt een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening of beveiliging, neemt u dan alstublieft contact op met info@mmedical.nl Wij striven naar continue verbetering van onze organisatie.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wet- of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, bewaart MMedical uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt.

De Algemene Verordering Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. MMedical mag zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaart. Binnen onze organisatie is besloten gegevens te verwijderen wanneer het dossier aan beide kanten is gesloten en er in de toekomst geen gebruik meer gemaakt zal worden van de diensten van MMedical.

Omgeving en social media buiten MMedical

Onze websites kunnen links bevatten naar omgevingen van derden, waaronder sociale media-aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u onze beveiligde websites en apps. Dit MMedical privacybeleid is niet van toepassing op websites, apps of sociale media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en sociale media zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan, raden we u aan om de privacystatements van deze derden te raadplegen (indien aanwezig).

Veel sociale media-aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd of slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw  persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Uw privacyrechten 

Als kandidaat of client hebt u de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f.  Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, neemt u dan contact op met MMedical via info@mmedical.nl of 06 36 36 35 99. MMedical kan voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden een (geringe) kostenvergoeding aan u vragen. 

Wijzigingen

Dit privacystatement en het privacybeleid kunnen worden gewijzigd. De actuele versie staat online. Wij adviseren u dit statement en het beleid daarom regelmatig te raadplegen. Dit document is op 5 december 2017 vastgesteld en door de directie van MMedical EA B.V. voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2021.