Disclaimer

Onderstaand vindt u de disclaimer van MMedical. Wij verzoeken u deze aandachtig door te lezen. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website van MMedical, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

Algemeen

De verstrekte informatie op deze website, met beperking van historische informatie, kan informatie bevatten over activiteiten die eventueel kunnen worden ingeleid in de toekomst of over de financiële positie van de organisatie. Dergelijke formuleringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, de werkelijke prestaties kunnen afwijken en daarom kunnen er geen rechten worden ontleend uit deze formuleringen.

Ondanks onze inspanningen om te zorgen voor volledige en nauwkeurige informatie over MMedical op deze website, is MMedical niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie op deze site.

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden. MMedical heeft deze websites niet gecontroleerd. En MMedical is dus niet aansprakelijk voor het materiaal of de informatie die gelinkt is aan of op deze websites en is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Een link naar of van deze site mag niet worden geïnterpreteerd als een sponsoring of een aanbeveling van de diensten aangeboden door de desbetreffende derde partij.

Cliënt (‘’Medische Instelling’’)

U accepteert dat deze website vrij toegankelijk is voor al haar klanten. Via MMedical Employment Agency kunt u informatie opvragen over haar kandidaten. Deze informatie is verzameld via onze elektronische registratie- en aanmeldingsformulieren. U gaat ermee akkoord dat u alle informatie over deze kandidaten als strikt vertrouwelijk zult beschouwen. U zult deze informatie niet voor andere doeleinden dan het zoeken en het vinden van kandidaten die voldoen aan specifieke vacatures gebruiken.

U gaat ermee akkoord dat u het product van MMedical niet zult delen, kopiëren of zult verspreiden aan derden en dat u geen gegevens over kandidaten zult verspreiden aan derden.

Het is enkel toegestaan om informatie van kandidaten te verspreiden indien er expliciet toestemming van de desbetreffende kandidaat is verkregen.

MMedical heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van MMedical geschiedt voor eigen rekening en op eigen risico.

U gaat ermee akkoord dat u zult voldoen aan de “Gebruiksvoorwaarden” en aanvaardt dat MMedical het recht heeft om uw registratie op te schorten of te annuleren indien wij dit nodig achten. MMedical is toegestaan om dit zonder enige verplichting jegens u te doen wanneer u inbreuk op de gebruiksvoorwaarden pleegt.

Kandidaat (‘’Medische Professional’’)

U begrijpt en geeft MMedical toestemming dat zij ter vergemakkelijking van de wervingsprocedure gegevens over u doorgeeft aan haar klanten. U gaat ermee akkoord dat u zult voldoen aan de “Gebruiksvoorwaarden” en aanvaardt dat MMedical het recht heeft om uw aanmelding op te schorten of te annuleren indien wij dit nodig achten. MMedical is toegestaan om dit zonder enige verplichting jegens u te doen wanneer u inbreuk op de eerder genoemde gebruiksvoorwaarden pleegt.

U aanvaardt dat terwijl MMedical redelijke pogingen zal doen om een passende werkgever voor u te vinden, MMedical geeft hierover echter geen garantie.

MMedical heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van MMedical geschiedt voor eigen rekening en op eigen risico.